Publication
Title
De onderhandse verkoop van onroerende goederen door de curator
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1980
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1980/1981) , p. 1282-1288
Note
Noot onder Kh. Antwerpen, 9 oktober 1980
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference