Publication
Title
Toerekening van het faillissement van de achterman meer dan zes maanden na de faillietverklaring van de vennootschap
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1980
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1980/1981), p. 1798-1799
Note
General: Noot onder Cass., 26 oktober 1979
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference