Title
Verslag van de werkzaamheden van de sectie "Eigendomsrecht en nieuwe contractsvormen: leasing, franchising, factoring" van het het 31e Congres van de Vlaamse Juristenvereniging
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1983/1984) , p. 3069-3070
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle