Publication
Title
Verslag van de werkzaamheden van de sectie "Eigendomsrecht en nieuwe contractsvormen: leasing, franchising, factoring" van het het 31e Congres van de Vlaamse Juristenvereniging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1984
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1983/1984), p. 3069-3070
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference