Publication
Title
De benoeming van de commissaris-revisor: nieuwe rechtspraak
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1987
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1986/1987), p. 1793-1818
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference