Publication
Title
J.P. Maes & K. van Hulle: De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie van het accountantsberoep
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1986
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1986/1987), p. 490-491
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference