Publication
Title
Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het Twaalfde Colloquium Neerlandicum (Antwerpen, 28 augustus - 3 september 1994) in de Centrale Bibliotheek van de UFSIA, 29 augustus - 1 oktober 1994
Author
Language
Dutch
Source (book)
Pampiere wereld: litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen / Hendrickx, Frans [edit.]
Publication
Leuven : Peeters , 1994
Volume/pages
p. 25-187
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference