Title
Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het Twaalfde Colloquium Neerlandicum (Antwerpen, 28 augustus - 3 september 1994) in de Centrale Bibliotheek van de UFSIA, 29 augustus - 1 oktober 1994Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het Twaalfde Colloquium Neerlandicum (Antwerpen, 28 augustus - 3 september 1994) in de Centrale Bibliotheek van de UFSIA, 29 augustus - 1 oktober 1994
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Research group
Institute for the Study of Literature in the Low Countries (ISLN)
Research centre Ruusbroec Institute
Department of Literature
Department of History
Dept. Taal- en letterkunde
Publication type
bookPart
Publication
Leuven :Peeters, [*]
Source (book)
Pampiere wereld: litteraria Neerlandica uit het bezit van de Universiteit Antwerpen / Hendrickx, Frans [edit.]
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle