Publication
Title
Persoonlijke zekerheidsrechten: borgtocht, garantie, bankgaranties op eerste verzoek, patronaatsverklaringen, escrow account
Author
Language
Dutch
Source (book)
De overeenkomst, vandaag en morgen / Postuniversitaire Cyclus Willy Delva. - Antwerpen, 1990
Source (series)
Postuniversitaire cyclus Willy Delva. - Gent; 16
Publication
Antwerpen : Kluwer , 1990
ISBN
90-6321-604-1
Volume/pages
p. 367-414
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference