Publication
Title
Psychotherapie bij depressie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek voor integratieve psychotherapie / Colijn, S. [edit.]
Publication
Utrecht : Tijdstroom , 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference