Publication
Title
Psychotherapie bij depressie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek voor integratieve psychotherapie / Colijn, S. [edit.]
Publication
Utrecht : Tijdstroom, 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference