Publication
Title
Adolescenten en hulpverlening: van een psycho-analytische naar een systemische visie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Op pas: jongeren en beleid / Allegaert, P. [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 1988
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference