Publication
Title
De strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen: de nieuwste ontwikkelingen in het leerstuk van de strafbare poging en de gevolgen ervan voor het strafprocesrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Strafrecht en strafprocesrecht: 32e Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2005/2006
Publication
Mechelen : Kluwer , 2006
ISBN
90-465-1067-0
Volume/pages
p. 507-564
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference