Publication
Title
Franchimont wetgeving: van mini naar maxi: beschouwingen over een tegensprekelijk vooronderzoek en een algemene theorie van de nietigheden (met inbegrip van de sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijs)
Author
Language
Dutch
Source (book)
De praktijkjurist: vol. 13
Publication
Gent : Story , 2007
ISBN
978-9087640224
Volume/pages
p. 1-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference