Publication
Title
Klerikalisering of verburgerlijking? Enkele beschouwingen over het profiel van de Gruuthuse-dichter(s)
Author
Language
Dutch
Source (book)
De fiere nachtegaal : het Nederlandse lied in de middeleeuwen. - Amsterdam, 2008
Publication
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2008
ISBN
978-90-8964-021-5
Volume/pages
p. 91-104
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
De fiere nachtegaal Het Nederlandse lied in de middeleeuwen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2018
To cite this reference