Publication
Title
Vergrijzing is een verborgen zegen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 2006/2007 van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde / Gelauff, G. [edit.]
Publication
Den Haag : Sdu , 2007
Volume/pages
p. 45-64
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference