Publication
Title
Lof der eenvoud: verhoging van de effectiviteit van overheidsbeleid
Author
Institution/Organisation
Raad van Economische Adviseurs
Language
Dutch
Source (series)
Kamerstuk , 30942
Publication
The Hague : Dutch Parliament, Second Chamber , 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference