Publication
Title
Tijd voor een gezonde recessie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek 2007/2008 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Publication
2008
Volume/pages
(2008)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference