Publication
Title
Het inactieve bestuur: administratiefrechtelijke rechtsbescherming tegen stilzitten van de overheid in België
Author
Language
Dutch
Source (series)
Preadviezen / Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland , 1988:1
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink , 1988
Volume/pages
51 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference