Publication
Title
Het inactieve bestuur: administratiefrechtelijke rechtsbescherming tegen stilzitten van de overheid in België
Author
Language
Dutch
Source (series)
Preadviezen / Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland , 1988:1
Publication
Zwolle : Tjeenk Willink, 1988
Volume/pages
51 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference