Publication
Title
Is spreken van de kant van de ambtenaar nog steeds zilver en zwijgen goud?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Openbaarheid en openheid van bestuur: (on)begrensde mogelijkheden?
Publication
Brugge : Die Keure, 1990
Volume/pages
p. 43-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference