Publication
Title
Is spreken van de kant van de ambtenaar nog steeds zilver en zwijgen goud?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Openbaarheid en openheid van bestuur: (on)begrensde mogelijkheden?
Publication
Brugge : Die Keure , 1990
Volume/pages
p. 43-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference