Publication
Title
Werkbelasting in de sociale dienstverlening: samenvattend beschrijvend rapport, sociale dienst OCMW
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Onderzoeksgroep Sociologie van de Welzijnszorg, 1993
Volume/pages
29 p.
Note
With: Bundel met grafieken bij hoofdstuk 2
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference