Publication
Title
De rechtsbescherming van vreemdelingen bij het binnenkomen en het gedwongen verlaten van het grondgebied van België en Nederland (Verslag Jaarvergadering Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht in België en Nederland - Sectie Publiek Recht)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1987
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1987/1988) , p. 750-752
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference