Publication
Title
Rechtsbescherming tegen stilzitten van het bestuur: de vervaltermijn van art. 55, par. 2, al. 5 Stedebouwwet
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1988
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1987/1988), p. 1545-1547
Note
General: Noot onder R.v.St., H., nr. 28.061, 10 juni 1987
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference