Publication
Title
Beroepsmogelijkheden tegen tuchtsancties
Author
Language
Dutch
Source (book)
Congresbundel Privacy in de Administratiefrechtelijke Praktijk
Publication
s.l. : Liga voor Mensenrechten , 1989
Volume/pages
p. 40-57
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference