Publication
Title
Het discriminatieverbod in de zin van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 en segmentatie in de verzekeringssector: een verstandshuwelijk?
Author
Language
French
Source (book)
De nieuwe federale antidiscriminatiewetten van 2007 / Bayart, C. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 2008
ISBN
978 90 4860 128 8
Volume/pages
p. 725-754
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference