Publication
Title
Het inroepen van de strafuitsluitende verschoningsgrond van art. 5, tweede lid, Sw. in het raam van de regeling van de rechtspleging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 1140-1143
Note
General: Noot onder Cass. 9 maart 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference