Title
Wanneer begint de termijn van herhaling van art. 56, tweede lid, Sw. te lopen, ingeval de veroordeelde voorlopig in vrijheid werd gesteld?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 581-582
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Cass. 30 juni 2004
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle