Publication
Title
Wanneer begint de termijn van herhaling van art. 56, tweede lid, Sw. te lopen, ingeval de veroordeelde voorlopig in vrijheid werd gesteld?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2005
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006) , p. 581-582
Note
Noot onder Cass. 30 juni 2004
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference