Title
Beslissingsbevoegdheid inzake detentie en vrijheid onder voorwaarden in het raam van een procedure strekkende tot de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1545-1549
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:150047
General
Noot onder Cass. 6 december 2005
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle