Publication
Title
Beslissingsbevoegdheid inzake detentie en vrijheid onder voorwaarden in het raam van een procedure strekkende tot de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2005/2006) , p. 1545-1549
Note
Noot onder Cass. 6 december 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference