Publication
Title
De zwaarte van de werkstraf t.o.v. de geldboete: het standpunt van het Hof van Cassatie op een onverwacht moment
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007), p. 445-446
Note
General: Noot onder Cass. 11 oktober 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference