Publication
Title
Wanneer wordt een vonnis in strafzaken geacht op tegenspraak te zijn gewezen?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2006
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2006/2007), p. 650-651
Note
General: Noot onder Cass. 1 juni 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference