Publication
Title
Hoe gaan vrouwen om met de financiële gevolgen van een echtscheiding? Een kwalitatieve kijk op copingstrategieën
Author
Language
Dutch
Source (book)
Is echtscheiding werkelijk win for life? Verslagboek van het interdisciplinair symposium over de sociologische en juridische gevolgen van het echtscheidingsrecht voor risicogroepen, 6 en 7 december 2007 / Cuypers, Daniël [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure, 2008
ISBN
978-90-4860-106-6
Volume/pages
p. 69-98
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference