Publication
Title
Scheiden is niet vreemd: de gevolgen van echtscheiding bij personen van Turkse en Marokaanse origine
Author
Language
Dutch
Source (book)
Is echtscheiding werkelijk Win for life? Verslagboek van het interdisciplinair symposium over de sociologische en juridische gevolgen van het echtscheidngsrecht voor risicogroepen, 6 en 7 december 2007 / Cuypers, Daniël [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 2008
ISBN
978-90-4860-106-6
Volume/pages
p. 135-168
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference