Publication
Title
Wijsheid verbeeld: genese en werking van de beeldspraak in Visioen 9 van Hadewijch
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden. - Hilversum, 1994, currens
Publication
Hilversum : Verloren, 2007
ISSN
0929-8592
Volume/pages
14(2007), p. 101-126
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference