Publication
Title
Het bestuur van de kasselrij Kortrijk in de Bourgondische periode (1387-1453)
Author
Language
Dutch
Source (series)
Studia / Algemeen Rijksarchief [Brussel]
Publication
Brussel : Algemeen Rijksarchief, 2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference