Publication
Title
Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum
Author
Language
Dutch
Source (book)
Cross over: een stand van zaken van de letterkundige neerlandistiek / Vaessens, Thomas [edit.]
Publication
s.l. : igitur , 2008
ISBN
1567-6633
Note
www.neerlandistiek.nl/publish/articles/000131/article.pdf
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference