Publication
Title
De Belgische deelname aan de totstandkoming van Europees beleid: enkele beleidsrelevante politicologisch inzichten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 2000 / Vlaamse Vereniging voor Bestuurskunde en Bestuurswetenschappen
Publication
s.l. : 2001
Volume/pages
p. 64-80
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference