Publication
Title
Het grootste gevaar is dat er niet meer gebaggerd wordt: over de theorie van de rechtvaardige oorlog en de campagne tegen het international terrorisme
Author
Language
Dutch
Source (book)
Schokgolven: terrorisme en fundamentalisme en 11 september / Pattyn, B. [edit.]
Publication
Leuven : Davidsfonds , 2002
ISBN
9058261735
Volume/pages
p. 168-181
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 22.08.2023
To cite this reference