Publication
Title
De bewijslast van de regelmatigheid van het ontslag bij ontslagverboden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2008/2009), p. 114-117
Note
General: Noot onder Cass. 4 januari 2008
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification Error report