Publication
Title
Het kooprecht van de zittende sociale huurder: juridisch en/of maatschappelijk een maat voor niets? Noot onder Arbitragehof, nr. 115/2004, 30 juni 2004
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2004/2005), p. 891-894
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference