Publication
Title
Het gelijkheidsbeginsel in het huisvestingsrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1996
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1996/1997), p. 562-563
Note
General: Noot onder Arb. Hof 12 juli 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report