Publication
Title
De begrippen normale huurwaarde, nieuwe omstandigheden en werken en hun bewijs bij de herziening in de woninghuurwet
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1993
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1993/1994), p. 578-580
Note
General: Noot onder Vred. Borgerhout 2 juni 1993
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference