Publication
Title
Het toepassingsgebied van artikel 1344bis Ger. W. (rechtspleging inzake huur van goederen)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1989
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1989/1990) , p. 132-133
Note
Noot onder Vred. Borgerhout 27 april 1989
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference