Title
Het toepassingsgebied van artikel 1344bis Ger. W. (rechtspleging inzake huur van goederen)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1989/1990) , p. 132-133
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Vred. Borgerhout 27 april 1989
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle