Title
De verhuring van sociale woningen en de rechtsmacht van burgerlijke en administratieve rechtscolleges
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1989/1990) , p. 890-893
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Arrond. rb. 4 april 1989
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle