Publication
Title
Overeenkomsten m.b.t. de kosten en lasten bij een huurovereenkomst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1988
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1988/1989), p. 99-100
Note
General: Noot onder Rb. Dendermonde 23 februari 1988
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference