Publication
Title
Grondslag en sanctionering van de niet-naleving van de verjaringsregeling van art. 1728quater B.W.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1988
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1988/1989) , p. 517-519
Note
Noot onder Rb. Antwerpen 9 maart 1988
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference