Title
Grondslag en sanctionering van de niet-naleving van de verjaringsregeling van art. 1728quater B.W.
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1988/1989) , p. 517-519
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Rb. Antwerpen 9 maart 1988
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle