Publication
Title
Grondslag en sanctionering van de niet-naleving van de verjaringsregeling van art. 1728quater B.W.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1988
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1988/1989), p. 517-519
Note
General: Noot onder Rb. Antwerpen 9 maart 1988
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference