Publication
Title
De sociale huurovereenkomst is geen overeenkomst intuitu personae
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1988
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1988/1989), p. 1094-1095
Note
General: Noot onder Vred. Gent 24 juni 1985
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report