Publication
Title
De verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden omwille van de bouw van een woning
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1988
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1988/1989), p. 827-829
Note
General: Noot onder Vred. Boom 16 november 1988
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference