Publication
Title
De buitengewone omstandighedenen van 1759bis B.W. en het begrip 'hoofdverblijfplaats'
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1986
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1986/1987) , p. 688-690
Note
Noot onder Vred. Antwerpen 23 mei 1984
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference