Title
De verlenging wegens buitengewone omstandigheden (art. 1759bis B.W.): modaliteiten en voorwaarden
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1986/1987) , p. 895-898
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Vred. St. Niklaas 17 juni 1985
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle