Publication
Title
De verlenging wegens buitengewone omstandigheden (art. 1759bis B.W.): modaliteiten en voorwaarden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1986
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1986/1987) , p. 895-898
Note
Noot onder Vred. St. Niklaas 17 juni 1985
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference