Publication
Title
Aanvullingen en wijzigingen betreffende het sociaal huurstelsel in het Vlaamse Gewest
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1985
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1985/1986), p. 2389-2410
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference