Title
Huurprijsbetwistingen in de sociale huur: een toets aan de beginselen van behoorlijk bestuur
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1984/1985) , p. 2241-2255
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Rb. Antwerpen 10 mei 1983
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle