Title
Huurprijsbetwistingen in de sociale huur: een toets aan de beginselen van behoorlijk bestuur
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
[*]
General
Noot onder Rb. Antwerpen 10 mei 1983
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle