Publication
Title
Huurprijsbetwistingen in de sociale huur: een toets aan de beginselen van behoorlijk bestuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1984
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1984/1985), p. 2241-2255
Note
General: Noot onder Rb. Antwerpen 10 mei 1983
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference