Publication
Title
Huurprijsbetwistingen in de sociale huur: een toets aan de beginselen van behoorlijk bestuur
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1984
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1984/1985) , p. 2241-2255
Note
Noot onder Rb. Antwerpen 10 mei 1983
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference