Publication
Title
Het statuut van de 'diensten' in de sociale huur en de juridische kwalificatie van de relatie huurder-verhurende maatschappij
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1983
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1983/1984), p. 2185-2203
Note
General: Noot onder Vred. Zelzate 9 juni 1983
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference