Publication
Title
Shadowing van leerlingen: een zelfevaluatieactiviteit die het kerngebeuren op school in de schijnwerper plaatst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwaliteitszorg in het onderwijs / Dingenen, van, Ignace. - Mechelen, 2002 - 2011
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn , 2008
ISSN
1783-0613
Volume/pages
18 (2008) , p. 59-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference