Publication
Title
Shadowing van leerlingen: een zelfevaluatieactiviteit die het kerngebeuren op school in de schijnwerper plaatst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kwaliteitszorg in het onderwijs
Publication
2008
Volume/pages
18(2008), p. 59-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 14.06.2017
To cite this reference